บ้านริมสวน
ประเภทห้องพัก ราคาปกติ ราคาพิเศษ วันธรรมดา
(คืนอาทิตย์ -พฤหัส)
ลดพิเศษ 40%
จากราคาปกติ
*
ราคาวันหยุด
(คืนศุกร์-เสาร์)
ลดพิเศษ 30%
จากราคาปกติ
*
ราคาวันหยุดต่อเนื่อง
ลดพิเศษ 10%
จากราคาปกติ
*
ชุดอรุณรุ่ง 2,200.- 1,320.- 1,540.- 1,980.-
ชุดดอกไม้บาน 2,200.- 1,320.- 1,540.- 1,980.-
 
บ้านริมน้ำ
ประเภทห้องพัก ราคาปกติ ราคาพิเศษ วันธรรมดา
(คืนอาทิตย์ -พฤหัส)
ลดพิเศษ 40% จากราคาปกติ*
ราคาวันหยุด
(คืนศุกร์-เสาร์)
ลดพิเศษ 30%
จากราคาปกติ
*
ราคาวันหยุดต่อเนื่อง
ลดพิเศษ 10%
จากราคาปกติ
*
บ้านอิงแอบ 2,700.- 1,620.- 1,890.- 2,430.-
บ้านไออุ่น 2,700.- 1,620.- 1,890.- 2,430.-
บ้านอ้อมกอด, ริมธาร, ร่มไม้, ชายน้ำ 5,000.- 3,000.- 3,500.- 4,500.-

เวลา check in  14.00น.
*
เวลา check out 12.00 น.
* ราคาพิเศษ รวมอาหารเช้า และยกเว้นเทศกาลและวันหยุดต่อเนื่อง
* ราคาแสดงเป็นบาท ต่อห้อง ต่อคืน

 

Home Accommodation Facilities  Activities Conference Kek Rafting Gallery Contact us FAQ Map
 
• Room Type
• Rates & Reservation

• Restaurant
• Massage

             
สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกÊÁÒ¤Á¸ØáԨ¡Ò÷èͧà·ÕèÂǨѧËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ÊÁÒ¤Á¸ØáԨ¡Ò÷èͧà·ÕèÂǨѧËÇÑ´¾ÔɳØâÅ¡ 6 Moo 9 K.M 46 Phitsanulok - Lomsak Rd. Kang Sopa, Wangthong, Phitsanulok, 65220
Resort (+6655) 293-411-4 Bangkok Office (+662) 318-8895-6